คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564 (ฉบับรวม).pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 3 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 2 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย