คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย