คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารTAIC (Teen Act Information Center)
กรมอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและกทม.
TAIC (Teen Act Information Center)
01
มิถุนายน
2566
คณะทำงาน
01.06.2566
การประชุมคณะทำงานการบูรณาการฐานข้อมูล งานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานการบูรณาการฐานข้อมูล งานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ ดร. ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมฯ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท