คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย