คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ยุทธศาสตร์ที่ 3

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ 1/2566

2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29-5-66.jpg
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 2-2565 (29-11-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1-2565 (25-03-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (17-11-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (15-02-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (22-06-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย