คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1 ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 2 ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 3 ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 4 ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2565 (รอบ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย